KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Program katechez przedmałżeńskich przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu

cykl wtorki i czwartki, godz. 19.30

14 i 16.11.2017 r.

21 i 23.11.2017 r.

28 i 30.11.2017 r.

 

cykl niedzielny, godz. 19.30

14.01. – 18.02.2018 r.

 

cykl wtorki i czwartki, godz. 19.30

08 i 10.05.2018 r.

15 i 17.05. 2018 r.

22 i 24.05.2018 r.