EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH (TAIZE)

Od soboty 28 grudnia 2019 do środy 1 stycznia 2020 we Wrocławiu odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych (Taize). Podczas tego spotkania – młodzi ludzie łączą się, by wspólnie się modlić, włączyć się podczas tych kilku dni w życie lokalnego Kościoła i dążyć do pogłębienia takich kwestii jak porozumienie pomiędzy narodami, pokój, zrozumienie wiary i zaangażowanie społeczne. Europejskie Spotkania Młodych organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 16 do 35 lat. Uczestnicy spotkania będą przyjęci albo przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości, albo w miejscach wspólnego zakwaterowania (np. salach parafialnych, szkołach lub w salach gimnastycznych).
Koszt: 240 zł – Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia, wynajęcia i wyposażenia miejsc spotkań, a także inne koszty organizacyjne.

Zapisy i szczegółowe informacje u dk. Damiana Koper damiankoper21@gmail.com