WAŻNE INFORMACJE

Ks. Arcybiskup do dnia 8 kwietnia br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie […]