ODWIEDZINY CHORYCH

Informujemy, że chorych z Komunią św. odwiedzimy w sobotę 5 grudnia od godz. 8.00 Uwaga! Do chorych możemy się udać tylko na konkretne zgłoszenie. W tym celu, prosimy zgłaszać chorych, którzy wyrażają wolę przyjęcia Kapłana ze spowiedzią i Komunią św. […]

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Uroczystość -Wszystkich świętych- a więc tych co są zbawieni, przeżywają szczęście, które Bóg obiecał, każdemu kto wypełnia Boże przykazania. Każdy z nas jest na obraz i Boże podobieństwo. Od Boga dostałem – rozum, wolna wolę, nieśmiertelną duszę. Chociaż muszę pamiętać, […]