Przejdź do treści

Historia

 

Parafia Najświętszej Bogarodzicy Maryi
Poznań – Stare Żegrze 1975 – 2023

 

 

szkic

 

Szczęść Boże!
Jezus Chrystus polecił swoim uczniom „Idźcie i głoście Ewangelię, udzielając Chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.”. Od Chrztu Polski w roku 966 ten nakaz realizujemy w naszej Ojczyźnie. W Poznaniu, na Żegrzu, to polecenie jest wypełniane szczególnie od roku 1975 – od tego czasu, kiedy tu zaczęły się pojawiać duże domy z nowymi mieszkańcami.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za możliwości, które nam dał, dziękujemy dawnym mieszkańcom Żegrza za ich wiarę i miłość do Kościoła. Dziękujemy mieszkańcom tych części osiedli Oświecenia, Powstań Narodowych oraz Orła Białego, z którymi przez kilka lat tworzyliśmy jedną parafię. Szczególne podziękowania kierujemy do obecnych mieszkańców Starego Żegrza, Polan i Oświecenia.

RYS HISTORYCZNY

W roku 1973 zaczęto likwidować cmentarz, który znajdował się na Żegrzu przy ulicy Wiatracznej. Stało się to okazją do wywalczenia u władz miejskich pozwolenia na powstanie nowego miejsca kultu religijnego. W roku 1975 mieszkaniec Zegrze Marcin Szymkowiak podarował parafii św. Rocha swoją stodołę przy ulicy Gołężyckiej do wykorzystania na kaplicę. Pierwszym duszpasterzem na Żegrzu był ks. aleksander Rawecki. W roku 1979 został on przeniesiony do Środy Wlkp., a na jego miejsce został powołany ks. ks. Alfred Reformat. 14 kwietnia 1981r. abp Jerzy Stroba podniósł ośrodek duszpasterski na Żegrzu do rangi parafii nadając jej wezwanie Najśł. Bogarodzicy Maryi.

W lutym 1984r. proboszczem parafii został ks. Henryk Szymczak. Na jego oczach zaczęło powstawać wiele powstawać wiele osiedli. Szybko okazało się, że istniejąca kaplica jest zbyt mała, aby zapewnić potrzeby powiększajacej się parafii. W tej wielkiej trosce o nowy kościół bardzo pomogła rodzina Rozalii i Marcina Szymkowieaków. To oni podarowali ziemię pod koścół, który miał być budowany. Za to jesteśmy im bardzo wdzięczni i w modlitwach w kosciele często polecamy ich Bogu jako najważniejszych dobrodziejów. Stąð też w 1988r. rozpoczęła się budowa nowego kościoła. Jego mury zaczęły otaczać starą kaplicę. po trzech latach rozebrano mury dotychczasowej kaplicy. 18 lutego 1996 abp Jerzy Stroba dokonał konsekracji koscioła.

Jednak parafia to nie tylko budynek kościoła, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. To co charakteryzuje parafię na Żegrzu to liczne grupy duszpasterskie. Ks. proboszcz stara się, aby każdy znalazł swoje możliwości działania a Kościele, aby tym sposobem wzmocnić swoją więź z Bogiem i drugim człowiekiem.
KALENDARIUM

Parafia od początku swego istnienia posiada relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

1973
Erygowanie Ośrodka Duszpasterskiego przy kaplicy św. Krzyża na Żegrzu.

15 II 1974
Rektorem Ośrodka Duszpasterskiego przy kaplicy p.w. Świętej Bożej Rodzicielki zostaje ks. Aleksander Rawecki.

01 I 1975
Poświęcenie kaplicy przez ks. bpa Antoniego Baraniaka (w Roku Jubileuszowym).

05 III 1976
Poświęcenie drogi krzyżowej przez ks. bpa Mariana Przykuckiego,

4-5 V 1977
Nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Jasnogórskiej

19 III 1978
Poświęcenie obrazu ku czci św. Józefa.

06 V 1978
Poświęcenie płaskorzeźby ku czci Najświętszej Bożej Rodzicielki przez ks. inf. Aleksego Wietrzykowskiego.

1979
Rektorem Ośrodka Duszpasterskiego na Żegrzu zostaje ks. Alfred Reformat.

14 IV 1981
Ustanowienie na terenie Żegrza Parafii p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi (dekret ks. abpa nr 2802/81) – pierwszym proboszczem zostaje ks. Alfred Reformat.

17 II 1984
Ks. Henryk Szymczak zostaje proboszczem parafii p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi.

VII 1988
Uzyskanie przez parafię pozwolenia władz administracyjnych Poznania na budowę nowej świątyni.

31 VIII 1988
Położenie pierwszej cegły na fundamencie nowej świątyni (w Roku Maryjnym).

17 V 1990
Poświęcenie kaplicy św. Józefa, integralnej części nowej świątyni, dokonane przez ks. bpa Stanisława Napierałę.

28 IV – 5 V 1991
I Misje Parafialne, odnowione w dniach 5 – 10 IV 1992.

10 VI 1991
Montaż latarni na dachu zakończył okres budowy świątyni, w jej wnętrzu pozostała stara kaplica.

VII – IX 1991
W rozbiórce starej kaplicy brało udział wielu parafian – od dziadków po wnuki.

14 IX 1991
W święto Podwyższenia Krzyża zawieszono i poświęcono krzyż w prezbiterium kościoła.

15 – 20 XII 1991
Rekolekcje Intronizacyjne Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie.

VII – IX 1992
Pokryto dach blachą, otynkowano wnętrze świątyni, zbudowano ołtarz i tabernakulum.

1993
Położenie posadzki kościoła.

1994
Po raz pierwszy pomalowano ściany wewnętrz kościoła i rozpoczęto układanie bruku wokół świątyni.

IV – X 1995
Otynkowano ściany zewnętrzne kościoła i zakończono układanie kostki brukowej wokół świątyni i budynków parafialnych.

12 XI 1995
Poświęcono figurę ku czci św. Antoniego (aktu dokonał ks. Waldemar Babicz – proboszcz parafii p.w. św. Antoniego w Poznaniu – Starołęka).

18 II 1996
Ks. abp Jerzy Stroba, metropolita poznański, dokonał aktu konsekracji świątyni.

14 IV 1996
Parafia uzyskała relikwię św. Faustyny (staraniem ks. Krzysztofa Młynarczyka).

20 V 1996
Uroczystość z okazji Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Henryka Szymczaka – proboszcza parafii.

8 – 10 V 1997
Odbyło się I Sympozjum Parafialne „Parafia jakiej chce Bóg”.

X 1997
Ufundowano figurę ku czci św. Stanisława Kostki, autorem rzeźby wykonanej z drewna lipowego jest Jacek Nowak.

12 X 1997
II Zlot Parafialny odbył się nad jez. Lednickim przy pomniku Ryby – Bramy Tysiąclecia symbolu akcji spotkań młodzieży – Lednica 2000 przygotowującej do wejścia w 3-cie Tysiąclecie chrześcijaństwa.

18 – 25 X 1998
Drugie Misje św. – nauki głosili o. Józef Przekop i o. Tomasz Koszyk TCh, obaj ze Stargardu Szczecińskiego.

27 VI 1999
Uroczystego poświęcenia, nowych, 56-cio głosowych organów samplingowych, dokonał ks. bp Grzegorz Balcerek: uzupełniający zestaw elektroakustyczny zainstalowano w lipcu tego samego roku.

3 – 7 X 1999
Odnowienie II Misji św. w naszej parafii – nauki głosili o. Józef Przekop TCh i o. Tomasz Koszyk TCh.

2000
Zamontowano witraż Wniebowzięcie NMP, pierwszy z cyklu opracowanego przez Grażynę Strykowską.

III 2001
Zainaugurowano działalność „Parafialnej Szkoły Biblijnej im. ks. Franciszka Blachnickiego” (staraniem ks. Adama Prozorowskiego).

2001
Zamontowano kolejne dwa witraże i ufundowano figurę ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

27 X 2001
Odbyło się II Sympozjum Parafialne „Formacja, organizacja, wychowanie…”.

IX – XI 2001
Wymalowanie wnętrza świątyni.

1 XII 2002
Poświęcono pomnik z figurą ku czci Najswiętszego Serca Pana Jezusa, postawiony na placu obok kościoła w sierpniu 2002r.

29 XI 2002
Odbyło się III Sympozjum Parafialne „Nowy program duszpasterski w parafii”.

6 VI 2003
Odbyło się IV Sympozjum Parafialne „Pokój na Ziemi” – z okazji 40-tej rocznicy ogłoszenia encykliki Jana XXIII Pacem in Terris.

2003
Parafianie ufundowali witraż upamiętniający 25-lat pontyfikatu Jana Pawła II.

17 II 2004
Jubileusz 20-lecia posługi ks. kan. dra Henryka Szymczaka jako proboszcza parafii.

19-21 II 2005

Wizytacja Parafii dokonana przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolitę, ordynariusza.

2006
Parafianie ufundowali witraż Nawiedzenie św. Elżbiety.

2007
Parafianie ufundowali witraż Maryja u stóp krzyza.
12-19 X 2008
MISJE ŚWIĘTE – nauki głosili o. Oblaci Maryi Niepokalanej.

15 XI 2008
Ks. Arcybiskup mianował naszego Ks. Proboszcza Dziekanem Dekanatu Poznań – Rataje.

XII 2008
Zainstalowano ławki wokół bocznych ścian kościoła i uruchomiono gazowe ogrzewanie wnętrza kościoła.

2009 – 2010
Montaż kolejnych witraży w oknach kościoła oraz remont salek katechetycznych.