KOLĘDA – WIZYTY DUSZPASTERSKIE

Informujemy, że nie planujemy wizyty duszpasterskiej w 2021 r. w dotychczasowej formie. Jeśli w parafii są rodziny lub osoby, które chciałyby przyjąć kapłana na modlitwę i błogosławieństwo mieszkania można się zgłosić poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej parafii https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRQFn220VmuS9rJ6gg4oEwdu_gBXSyLlHwU1bBl-2tN7mKg/viewform?usp=sf_link […]

ODWIEDZINY CHORYCH

Informujemy, że chorych z Komunią św. odwiedzimy w sobotę 5 grudnia od godz. 8.00 Uwaga! Do chorych możemy się udać tylko na konkretne zgłoszenie. W tym celu, prosimy zgłaszać chorych, którzy wyrażają wolę przyjęcia Kapłana ze spowiedzią i Komunią św. […]

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Uroczystość -Wszystkich świętych- a więc tych co są zbawieni, przeżywają szczęście, które Bóg obiecał, każdemu kto wypełnia Boże przykazania. Każdy z nas jest na obraz i Boże podobieństwo. Od Boga dostałem – rozum, wolna wolę, nieśmiertelną duszę. Chociaż muszę pamiętać, […]