ODWIEDZINY CHORYCH

Informujemy, że chorych z Komunią św. odwiedzimy w sobotę 5 grudnia od godz. 8.00 Uwaga! Do chorych możemy się udać tylko na konkretne zgłoszenie. W tym celu, prosimy zgłaszać chorych, którzy wyrażają wolę przyjęcia Kapłana ze spowiedzią i Komunią św. […]