25- LECIE KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

Zaproszenie do  Radości

25 lat od konsekracji, poświęcenia naszej świątyni
– kościoła pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na Żegrzu.

 

Dnia 18 lutego mija 25 lat od poświęcenia naszego kościoła.
Po otrzymaniu zgody, zatwierdzeniu planu budowy obiektu świątyni, setki parafian przystąpiło do jej budowy. Świadomość ważności wybudowania świątyni była ogromna.   Świątynia budowana przez 5 lat stała się domem Bożym, miejscem modlitwy przez konsekrację, specjalne poświęcenie. Konsekracji dokonał Arcybiskup Jerzy Stroba 18.02.1996 r. Była to wielka uroczystość: całkowicie wypełniona świątynia, pełno młodzieży, rodzin z dziećmi, starszych. Pamiętam, że był to dzień odwilży, pełno wody ze śniegiem wokół kościoła, ale była wtedy ogromna radość, bo mamy Dom Boży z prawdziwego zdarzenia, wybudowaliśmy go sami, parafianie, bez żadnej dotacji, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Konsekracja – biskup namaścił ściany świątyni olejem świętym, namaścił ołtarz- najważniejsze miejsce w kościele.
Na ścianach zostały umieszczone tzw. „zacheuszki”.

Kościół jest miejscem spotkania człowieka i Boga. Jezus powie: „Mój Dom jest Domem modlitwy, skupienia, słuchania Słowa Bożego, otrzymywania przebaczenia grzechów, posilania się Ciałem Chrystusa”.

Dziś chciałbym podziękować wszystkim budowniczym tej świątyni, tym co ją wspomagają, systematycznie uczestnicząc we Mszy św.
w różańcu. Bardzo też dziękuję za zrozumienie i materialne wspieranie na co dzień, za pomoc innym; np. przy budowie studni w Sudanie,
za wspieranie kościoła na Ukrainie, Kazachstanie, za systematyczną możliwość opieki nad wieloma parafianami, starszymi, chorymi. Dziękuję wszystkim kapłanom którzy tutaj pracowali i pracują obecnie, dziękuję różnym grupom, które istnieją i działają przy parafii.

W naszym kościele przez 25 lat 3550 dzieci zostało ochrzczonych oraz 43 dorosłych, 3480 dzieci było u I Komunii św., 3400 młodzieży
u bierzmowania, 1415 sakramentów małżeństwa, 1250 pogrzebowych Mszy św.

 

Zapraszam! Przyjdź 18 lutego na Mszę św. o godz. 1200
albo o godz. 1830. W tym dniu będzie również całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ks. Henryk Szymczak

Proboszcz od 37 lat