KAZANIE KS. PROBOSZCZA NA MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ KS. JACKA

Słuchając z uwagą Słowa Bożego powiemy, że zgromadziła nas tu ta sama okoliczność jaka za czasów ziemskich Chrystusa zgromadziła wielu ludzi Pogrążonym w wielkim smutku –  siostrom; Marii i Marcie, po stracie, po śmierci ich brata- Jezus daje zapewnienie o nieśmiertelnym życiu dusz i przyszłym ciał Zmartwychwstaniu. W ślad za objawieniem tej prawdy następuje cud wskrzeszenia Łazarza- Znamy to z dalszej części Ewangelii. Jednak patrząc na nasze życie widzimy, że człowiek najczęściej boi się śmierci, ma świadomość, że jej nie uniknie. Patrząc na siebie, prowadząc refleksję nad swoim życiem widzimy, że tak naprawdę to każde uderzenie mojego serca, każdy mój oddech, każda sekunda na moim i twoim zegarku zbliża nas do śmierci, wyczerpując energie naszego życia. Człowiek boi się śmierci, jest bowiem w nas ogromne pragnienie życia. Jest tak dlatego, że człowiek został stworzony do życia, śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego- warto przeczytać Księgę Rodzaju, człowiek został stworzony do życia- Księga Mądrości napisze, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Stad słowa, które dziś wypowiada, Jezus sa dla nas b. ważne- Jezus mówi; Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i Życiem każdy kto we Mnie wierzy nie umrze a będzie żył, każdy kto we Mnie wierzy- Jezus daje nam klucz, pokazuje co stanowi istotę  mojego życia, pokazuje kim jestem i po co żyję. Każdy kto we Mnie wierzy- a więc z perspektywy życia ks. Jacka widzimy, możemy rozumieć jak ważna w moim codziennym życiu jest modlitwa, modlitwa jest oddechem wiary, uczy mnie mądrości, rozumienia świata w którym żyjemy, dystansu do problemów, nie lekceważenia. Chrześcijanin, który wierzy nie goni za nerwicą, depresją ale często mówi Jezu ufam Tobie, pod Twoja obronę.. z perspektywy życia ks. Jacka możemy zrozumieć jak ważna jest Msza św. Zresztą uczestnicząc we Mszy św. najbardziej najdoskonalej jesteśmy uczniami J Chr. – tu do Boga mówimy Ojcze nasz, tu przekazujemy sobie znak pokoju. Z Jego perspektywy możemy zrozumieć jak ważna w życiu człowieka myślącego jest spowiedz- rachunek sumienia i postanowienie poprawy, praca nad sobą. W prefacji tej Mszy św. pogrzebowej powiemy; życie Twoich wiernych o panie zmienia sie ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki znajdą przygotowanie w niebie, wieczne mieszkanie; co człowiek zabiera na druga stronę- zobaczcie trumna nie ma kieszeni ! co zabieramy na druga stronę, jaka jest Boża ekonomia- na druga stronę zabieramy to co dajemy innym i to bezinteresownie Co dajemy ludziom do których zostaliśmy posłani, co dajemy żonie mężowi, dzieciom, rodzicom, sąsiadom. Bo życie człowieka jest misją, zadaniem i w pewnym momencie ta misja się kończy- tak jak ziemska misja ks. Jacka się zakończyła- trwała 65 lat, 9 lat tu na Żegrzu; Sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże- był do niego zawsze b. przygotowany, miał dyżury w konfesjonale, przez jakiś czas też prowadził jedną ze wspólnot k-ła domowego, jedna ze wspólnot neokatechumenatu, był dobrym kapelanem grupy pielgrzymkowej, wiem, że bardzo go w tej grupie lubili, przewodniczył nabożeństwom. Przez ostatnie miesiące został doświadczony wielkim cierpieniem, było Mu b. ciężko, b. trudno- ale w tej jego niemożności towarzyszyli bliscy- myślę, że bardzo go ta ich obecność wzmacniała, dodawała otuchy, też nadziei- bo był głęboko przekonany że pokona chorobę, że wróci do ołtarza, konfesjonału. Jednak w naszym życiu tak jest, że nikt się nas nie pyta; czy się chcemy urodzić, czy też chcemy odejść z tego świata, zasługiwania na życie wieczne- Bardzo bym chciał podziękować tym co mu tak blisko w opiece towarzyszyli: Pani Elżbiecie, Panu Michałowi, Pani Helenie, Panu Damianowi. Ks. Michałowi , diakonowi.  też lekarce domowej. Bardzo wam dziękuję Jezus mówi, że każdy kubek wody podany drugiemu ma ogromne znaczenie przed Stwórcą.

  Patrzymy na trumnę przez Ewangelię- uczy nas, że śmierć jest bramą do innego, b. doskonałego życia: Jezus mówi „Dom Ojca, w Domu Ojca jest mieszkań wiele” św. Paweł napisze, że ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało co Bóg przygotował dla tych co w Niego wierzą- szczęście wieczne” Swego czasu na Programie Discawery były programy Świat wg Howkingsa- ten astrofizyk twierdził, że wg obliczeń – istnieją oprócz świata w którym żyjemy 3 inne światy równoległe- jako ksiądz tak pomyślałem; k-ł nasza Matka zawsze nas uczył że jest  stan sytuacja tych co byli z gruntu żli- jest piekło, wieczne potępienie, jest miejsce oczyszczenia, zmarłym pomagamy przez naszą modlitwę, Msza św. jest największym darem dla tych co oczekują bycia ze Stwórcą- więc dziękuję wszystkim co zamówili, ofiarowali Mszę św. za naszych zmarłych, bliskich z rodzin, znajomych, wszystkim co zamówili za ks. Jacka by Pan Nieba i ziemi dał Mu Niebo =szczęście wieczne. Każdy pogrzeb jest katechezą, bo pokazuje , że każdy z nas, nawet największy gieroj stanie przed Bogiem. Boże daj szczęcie wieczne naszemu drogiemu Ks. Jackowi za dobro, które czynił a nam będącym w drodze daj madrość, bycie gotowym gdy mnie wezwiesz