PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Spotkanie dla klas VIII w ramach przygotowania do bierzmowania w czwartek 15 października. Rozpoczęcie modlitwą różańcową w kościele o godz. 18:00.

Spotkania indywidualne dla klas VII będą we wtorek 20 października i w czwartek 22 października. Szczegółowy harmonogram jest wywieszony w gablotach ogłoszeń przy kościele.