KOLĘDA – WIZYTY DUSZPASTERSKIE

Informujemy, że nie planujemy wizyty duszpasterskiej w 2021 r. w dotychczasowej formie.

Jeśli w parafii są rodziny lub osoby, które chciałyby przyjąć kapłana na modlitwę
i błogosławieństwo mieszkania można się zgłosić poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej parafii https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRQFn220VmuS9rJ6gg4oEwdu_gBXSyLlHwU1bBl-2tN7mKg/viewform?usp=sf_link , w zakrystii lub telefonicznie.

W czasie wizyty kapłana prosimy o przestrzeganie wszelkich rygorów sanitarnych.

Każdego dnia, począwszy od 28 grudnia, będziemy zapraszać do świątyni na Mszę św. tych mieszkańców, których danego dnia, gdyby nie pandemia, odwiedzilibyśmy z wizytą kolędową.  Harmonogram jest umieszczony na stronie internetowej naszej parafii oraz wywieszony w gablotach ogłoszeń.

MSZE ŚW. KOLĘDOWE