REKOLEKCJE 21 – 24.06.2020

Drodzy Parafianie!

Bardzo serdecznie pozdrawiam.

Po miesiącach wielkiego lęku przed niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus, jednak JESTEŚMY i chcielibyśmy większą uwagę zwrócić na nasze życie wewnętrzne. Stąd też w niedzielę 21 czerwca rozpoczynamy parafialne rekolekcje – czas wejścia w siebie, refleksji, zadumy nad kruchością naszego życia, ale też
i ważnością.

Na czas wychodzenia z lęku, bycia we wspólnocie koniecznie PRZYJDŹ  – zapraszam.

Przypominam, że ciągle zachowujemy przepisy sanitarne – w kościele jest obowiązek zakrywania nosa i ust, starajmy się też zachowywać bezpieczną odległość.

Nauki rekolekcyjne będą głoszone w następującym porządku:

Niedziela, 21 czerwca – godz. 800, 930,1100, 1230, 1830, 2030

Poniedziałek, 22 czerwca – godz. 900, 1830

Wtorek, 23 czerwca – godz. 900, 1830

Środa, 24 czerwca – godz. 900, 1830

Każdego dnia o godz. 1800 nabożeństwo czerwcowe.

Rekolekcje wygłosi o. Leszek Klekociuk, franciszkanin.

Wasz Proboszcz Ks. Henryk Szymczak