SŁOWO KS. PROBOSZCZA 2.05.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu- tak z radością i dumą śpiewa Król Dawid. My też w naszym dzisiejszym świętym zgromadzeniu oddajemy cześć Bogu od którego mamy życie i to co jest potrzebne do jego dobrego przeżycia. Pierwsze czytanie pokazuje nam św. Pawła. Ale zanim doszedł do świętości, zanim został uczniem Jezusa, Apostołem to wpierw  jako Szaweł był wrogiem k-ła, prześladował uczniów. W tym wrogim działaniu był bardzo gorliwy, był wręcz postrachem uczniów Jezusa. Pod Damaszkiem jednak spotyka Jezusa- Słowa Jezusa- Szawle Szawle dlaczego Mnie prześladujesz- Szaweł prześladował uczniów- kościół- z tego spotkania z Jezusem dowiadujemy się, że Jezus identyfikuje się z k-łem, utożsamia sie ze wspólnota k-ła, że Jezus jest głową kościoła. W Credo mówimy wierzę w jeden święty powszechny i Apostolski K-ł. Jest tak dlatego że Jezus jest we wspólnocie, jest z nami. Piękny obraz k-ła w dzisiejszej Ewangelii. Krzew winny i latorośle Gałązka, która zostanie oderwana od pnia usycha, nadaje się tylko do spalenia. Tak człowiek, który odchodzi od Chrystusa traci więż z Nim, traci wspólnotę, idzie na margines. Prawdę o życiu każdego z nas przekazuje nam dziś Jezus mówiąc-kto nie trwa we Mnie nie przynosi owocu. Co to znaczy trwać w Jezusie- Jezus mówi o sobie „Ja jestem drogą, Prawdą i Życiem, kto idzie za Mną przynosi obfity owoc” Pewno każdemu człowiekowi zależy aby jego życie było udane, miało sens, człowiek też ma pragnienie szczęścia. każdy z nas jest dzieckiem Bożym, każdy z nas od Boga wiele dostał. Bóg każdego z nas zna po Imieniu. Jest najlepszym Ojcem. To jednak pragnie aby człowiek poznawał Go, wiedział od Kogo jest i był tez wdzięczny za to co otrzymał. Wdzięczności za otrzymane dary uczymy dzieci, młodzież. Dorośli też powinni w domu często używać słowa -dziękuję-kocham, dobrze że jesteś. W ostatnich miesiącach wiele naszych rodzin przeżywało -50- 40,45  rocznicę swego ślubu. To radość dla rodziny, bliskich, piękny przykład że warto trwać, że można, że rodzina jest najpiękniejsza wspólnotą. Ale też ważne aby umieć podziękować za to co dostajemy od samego Stwórcy. Trwać w Jezusie to nasza codzienna modlitwa- uczy mnie mądrości życia, rozumienia świata w którym żyjemy, dystansu do problemów, nie lekceważenia, dystansu. To dobre przeżywanie, uczestniczenie we Mszy św. warto nawet na Mszę św. się przygotowywać, warto przyjść trochę wcześniej, warto być zaangażowanym. W czasie Mszy św. najdoskonalej jesteśmy k-łem, wspólnotą. Tu nie chcemy tylko odsiedzieć ale chcemy być skupieni, uczestniczyć. K-ł jest miejscem świętym, miejscem spotkania człowieka- często słabego, bojącego się z Bogiem dawcą siły i mocy na moje życie. Warto też w tygodniu przyjść i w ciszy poklęczeć, powiedzieć Bogu co jest w moim sercu. Trwać w Chrystusie to moje staranie się, praca nad sobą, troska o wzrost wewnętrzny. Stad też tak ważna jest spowiedz- rachunek sumienia, postanowienie poprawy- dotyczy to dzieci, młodzieży nas dorosłych. Jeśli nie ma wzrostu- to wnętrze człowieka staje sie płytkie, i nie wiele potrzeba aby się zagubić, mogą nam wszystko wmówić. Jeżeli się nie staram to nie wykorzystuję Łaski, którą mi daje Bóg. Przykładem człowieka który się zagubił, przegrał swoje życie jest Judasz- był Apostołem, tak blisko Jezusa a jednak przegrał: co mi dacie a ja wam go wydam.

  Trwajcie we Mnie a Ja będę trwał w was