SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Niedziela, którą mamy przeżywać, która została nam dana, pozwala nam zrozumieć- skąd bierze sie zło ,brak dobra. Warto dobrze przeczytać Ewangelię na 16 niedziele. Chrystus nasz najdoskonalszy nauczyciel opowiada o gospodarzu, który zasiał dobra pszenicę na swoim polu. Gdy ludzie spali przyszedł nieprzyjaciel i w dobrze przygotowane pole, obsiane ziarnem wrzucił kąkol, zielsko. Kąkol w Palestynie przez długi czas wzrostu b. przypomina rosnąca pszenicę. Przez długi czas trudno odróżnić zielsko od pszenicy. Jednak gdy przychodzi czas żniw, wszystko staje sie jasne. Pszenica pokazuje złociste kłosy, piękne ziarno a kąkol okazuje się chwastem. Pracownicy są wściekli- tyle pracy, tyle wysiłku ,tyle nadziei a tu tak wiele okropnych chwastów- stąd ich reakcja. Idziemy i zniszczmy zielsko. Słyszymy słowa gospodarza- pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa i wtedy oddzielimy pszenice od zielska. Opowiadanie, właściwie przypowieść zawiera ogromnie ważne pouczenie. Gospodarz oznacza Boga, Stwórcę Nieba i Ziemi. Bóg daje to co najlepsze. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Każdy z nas tak wiele od Niego dostał, tak wiele w nas zainwestował; dał rozum, wolną wolę, sumienie ! skąd więc tak łatwo w nas wygrywa, pycha, egoizm, chciwość, nienawiść ? Dlaczego tak często jeden człowiek występuje przeciwko drugiemu ? Wojny te wielkie, światowe, zniszczenia, nieszczęście tak wielu ludzi. Ale w naszym otoczeniu zazdrość, zawiść, rozpad tylu małżeństw, oszustwa….

  Słyszymy w przypowieści odpowiedz- skąd chwasty w pszenicy- zły duch, szatan tak potrafi człowieka zmienić że stajemy się jego współpracownikami, pomagamy mu, wtedy nie liczą się Boże Przykazania, Ewangelia, rozsądek nasza dusza, to że musze stanąć przed Bogiem…

  Kiedy Judasz zdradził Jezusa- otrzymaliśmy odpowiedz – dlaczego !  Jezus mówił „szatan wszedł w niego”  Stąd  Jezus często przypominał; czuwajcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie

   Zły podpowiada; myśl tylko o sobie, nie musisz kierować się Prawem Bożym, Kościół-Wspólnota się nie liczy, rodzina się nie liczy, matka, ojciec, brat ,siostra sie nie liczy