SŁOWO KS. PROBOSZCZA NA NIEDZIELĘ 14.03.

IV n.W.P W dialogu z Nikodemem Jezus odsłania istotę działania Boga Stwórcy Nieba i Ziemi- tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. Nikodem człowiek wielkiej wiedzy, bardzo religijny przychodzi do Jezusa Nocą- wyznaje swoja wiarę w Jezusa” wiemy od Boga jesteś”. Nikodem pewno wiele razy słuchał tego co mówił Jezus, był świadkiem wielu cudów, był zdumiony mądrością i mocą która była w Jezusie- sam mówi nikt dotychczas nie czynił i nie mówił tak jak On. Dlaczego przychodzi nocą !  może się obawiał bo opinia tamtejszych elit nie była dobra dla Jezusa. Wypominał im obłudę, zakłamanie, stawał w obronie biednych, pokrzywdzonych, wypominał tzw. elitom chciwość. Nikodem oczekiwał przyjścia Zbawiciela

z dalszego Jego życia widzimy, że był uczniem Jezusa a to jest największa godność dla człowieka, prawego, uczciwego, człowieka, który w życiu kieruje się Bożymi Przykazaniami. Taka postawa pozwoliła mu pokonać lęk i być sobą. Patrząc na Niego widzimy jak w codziennym życiu ważna jest modlitwa, szanowanie dnia świętego. Narodzić się na nowo- nowym narodzeniem jest chrzest- on wytycza kierunek życia – uczy kim jestem, po co żyję i dokąd zdążam. Piszę więc do Ciebie, który zostałeś ochrzczony, tworzysz Kościół, wspólnotę w której jest obecny Jezus, nie zagub siebie, bądz apostołem, uczestnicz we Mszy św. uczestnicz w rekolekcjach, pamiętaj o spowiedzi, pogłębiaj wiedzę religijną. Wywiad z jednym największych współczesnych naukowców- ks. Michał Heller pisze- wierzę aby zrozumieć- warto przeczytać Jego ostatni wywiad ! Łaska wiary jest dana przy chrzcie św. ale mogę ja zatracić gdy….

  Tak blisko juz- Wielka Noc Zmartwychwstania- bo ten Jezus, który rozmawia z Nikodemem, póżniej dzwigający krzyż, upadający pod nim, złożony do grobu, trzeciego dnia przywracający życie swemu martwemu ciału- pragnąłby byc w Twoim sercu aby Twoje serce było pełne pokoju. Jeśli możesz, jeśli rozumiesz przyjdz na Gorzkie Żale, na Drogę Krzyżową, na rekolekcje – prosi Wasz proboszcz