SŁOWO KS. PROBOSZCZA NA NIEDZIELĘ 21.02.

I n.W. Postu – Drogi Twe Panie to Łaska i Wierność- tak nas zapewnia autor ps. 25 Miniony tydzień obfitował w ważne wydarzenia dla Kościoła a więc wszystkich ochrzczonych. Wpierw Środa Popielcowa- nasze głowy zostały posypane popiołem-popiół jest ze spalonych gałązek palmowych z Niedzieli Palmowej- wtedy ludzie witali Jezusa z palmami w ręku i krzyczeli – hosanna Synowi Dawidowemu, kilka dni póżniej – krzyczeli do Piłata-ukrzyżuj Go. Czasem doświadczamy „wdzięczności ludzkiej” Była też w piątek pierwsza Droga Krzyżowa, uczestniczyło w niej  trochę naszych parafian- chociaż mogłoby być nas więcej. Wiem- wielu z nas ciągle sie obawia, boi, denerwuje aby sie nie zarażić .

Pytamy się znowu  czy obecność „cowida” zbliża nas do Jezusa czy oddala ? chociaż dostaliśmy temat do przemyślenia; to problem choroby, śmierci ! także sensu życia, hierarchii wartości ! Odpowiedzią człowieka wierzącego na atmosferę strachu nie może byc tylko nawoływanie do zachowania zasad higieny, troska o odmrażanie gospodarki czy nawoływanie do sprawiedliwej dystrybucji szczepionki ! Każda choroba jest nie tylko wyzwaniem dla ciała ale wyzwaniem dla duszy; jest zaproszeniem do głębszej wiary, nawrócenia przebaczania, pokory, może przebudowania hierarchii wartości, życiowych priorytetów. Pogoń aby mieć a nie Być- w sobotę odprawiałem Mszę św. pogrzebową- pokazywałem trumnę- zobaczcie „nawet nie ma kieszeni” Pytamy co jest misją k-ła- jest nią Jezus Chrystus. On mnie uczy- kto chce iść za Mną, niech weżmie swój krzyż i mnie naśladuje. Nie mogę wziąć krzyża matki czy ojca, męża czy żony, syna czy córki. Każdy ma nieść swój i wtedy drugiemu najbardziej mogę pomóc. To On mówi, że każdy człowiek jest bratem, niekiedy trudnym ale najważniejsze jest przykazanie miłości- będziesz miłował- tak jak Ja was umiłowałem. Warto więc w tym czasie przyglądać się Krzyżowi- jest znakiem miłości człowieka do człowieka i miłości Boga do człowieka. Warto aby w każdym mieszkaniu był krzyż, warto aby w tych nowych też były krzyże znaki naszego zbawienia. Inne wydarzenie z minionego tygodnia to dziękczynienie za wydarzenie, które miało miejsce 25 lat temu- Konsekracja naszej świątyni. Wiem, że umiętność dziękowania jest trudna- to już w Ewangelii- Jezus uzdrowił 10 trędowatych, podziękować przyszedł tylko jeden. Rodzice często narzekają- po dzieciach niekiedy spodziewali sie więcej wdzięczności, opieki, obecności ! ale warto uczyć wdzięczności, życzliwości, przebaczania wcześniej gdy dzieci są przy nas. Rodzice sobą dają  przykład. Warto często mówić do męża, żony, kocham, dobrze że jesteś.

Kuszenie na pustyni; warto dobrze przemyśleć dzisiejsze słowo Boże. Ono jest dla mnie, jest darem na ten św. czas W .Postu