SŁOWO KS. PROBOSZCZA NA NIEDZIELĘ 28.03.

 Niedziela Palmowa którą przeżywamy zaprasza nas do rozważania Męki Jezusa. Sama niedziela przypomina nam wydarzenie z życia Jezusa. Po przywróceniu życia zmarłemu Łazarzowi Jezus pojawia sie w Jerozolimie, Wejscie do miasta było bardzo uroczyste. Jezusa z radością witały wielkie tłumy ,na ulicę rzucano kwiaty, ludzie mieli w rękach palmy, śpiewano „Hosanna Synowi Dawidowemu” Wielka Radość ogarnęła całe miasto. Jednak było to b. płytkie. Pokazało też siłę ówczesnej władzy, która wyczuwając zagrożenie dla siebie, przez plotki, oszczerstwa, kłamstwa- mieszkańców miasta nastawiła przeciwko swemu dobroczyńcy; Jezus uzdrawiał, cudownie rozmnożył chleb na pustkowiu, uciszył burzę na Jeziorze, chcieli nawet obwołać Go królem. Jednak było to b. powierzchowne, beż wewnętrznej przemiany, bez wiary, której domagał się Jezus- mówiąc : Ja jestem, życiem i Zmartwychwstaniem, każdy kto we Mnie wierzy bedzie żył. Stąd po kilku dniach gdy Jezus jest aresztowany, gdy Piłat Go sądzi, ludzie krzyczą by skazał go na śmierć, ukrzyżuj Go ukrzyżuj. Wielu z nas codziennie uczestniczyło w drodze krzyżowej, bardzo wam dziękuję, rozważaliśmy dzwiganie krzyża, upadki pod jego ciężarem i Jego śmierć na Krzyżu. W planie Bożym tak było zapisane, tak mówili prorocy; krzyż stał się ołtarzem na którym Jezus złożył ofiarę, krwawą ofiarę ze swego życia. Zostaje złożony do grobu ale trzeciego dnia przywraca życie Swemu martwemu Ciału, Zmartwychwstał. To najważniejsze wydarzenie w historii człowieka. Pokazuje kim jestem jako człowiek, po co żyję i dokąd zdążam

  Będziemy rozważać, przeżywać Dni Paschy, dni Śmierci, złożenia do grobu i Zmartwychwstania- Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Noc. W domu przed telewizorem to nie to co bycie we Wspólnocie .Ale lepsze to jak nic. Niech to będą dla Mnie b. ważne dni; zadumy, refleksji, też pokory. Pandemia, która dziś rządzi światem, też nam ogranicza Wspólnotę, modlitwę, czesto też pozbawić nas chce nadziei. Światem kieruje Bóg, pandemia odejdzie ale jaki ja zostanę po tych lękach, obawach, chowaniu sie w domach?

  Te dni przed nami to też dni spowiedzi; rachunku sumienia, postanowień poprawy, dni dane mi przez Boga- cały Wielki Tydzień- może to będą dni wdzięczności za Kościół który tworzę, za to, że jestem Człowiekiem, że Bóg przeznaczył mnie do życia wiecznego. Jezus mówi- Ja jestem życie i Zmartwychwstaniem, każdy kto we Mnie wierzy bedzie żył- pokoju w sercu ,życzliwości, wspierania się. Zmartwychwstały bądz w moim sercu, w mojej rodzinie