ŚWIĘCENIE POJAZDÓW

W niedzielę 26 lipca po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców oraz poświęcenie pojazdów, złożone przy tej okazji ofiary przekażemy na zakup środków transportu dla misjonarzy.