WAŻNE INFORMACJE

  1. Ks. Arcybiskup do dnia 8 kwietnia br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
    Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Ks. Arcybiskup prosi, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.
  2. Do Świąt Wielkanocnych odwołane zostają wszystkie dodatkowe nabożeństwa, zajęcia i spotkania przy parafii.
  3. Na czas trwającej kwarantanny zostaje zawieszona posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. zarówno w czasie Eucharystii jak i w posługiwaniu chorym.
  4. Bierzmowanie, które miało odbyć się 26 marca zostanie udzielone w terminie późniejszym.
  5. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w biurze parafialnym.
  6. Msze św.  będą odprawiane wg normalnego porządku. Msze św. niedzielne: w sobotę o 17:30 i 18:30, w niedzielę o  8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.45, 18.30 i 20.30. Zachęcamy do łączenia się duchowo ze wspólnotą Kościoła przez transmisje radiowe czy telewizyjne. Transmisje z naszego kościoła https://www.facebook.com/zegrze.parafia/