WAŻNE!!!

Od soboty 17 października w związku z wejściem Poznania do „strefy czerwonej” w naszym kościele może przebywać maksymalnie 96 osób.

W związku z nowymi obostrzeniami ks. Abp Stanisław Gądecki udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
Zachęca się, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Od niedzieli przywracamy transmisję Mszy świętej przez Internet. Transmisja w każdą niedzielę o godz. 9:30 (zakładka „NA ŻYWO”).