18.02. WIECZYSTA ADORACJA

PLAN WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU

Czwartek, 18.02.2021 r.

 

800 – 900      Neokatechumenat – I wspólnota

900 – 1000    Różaniec Rodzin i Jana Pawła II

1000 – 1100    Pomocnicy Matki Kościoła

1100 – 1200    Mieszkańcy Os. Oświecenia i Polan

1200 – 1300    Msza św.

1300 – 1400    Neokatechumenat – Wspólnoty II,  III, IV

1400 – 1500    Mieszkańcy os. Stare Żegrze i ulic, Odnowa w Duchu Św.

1500 – 1600    Kościół Domowy, Natanael, rodzice ministrantów, Zespoły grające,  Chór, Rycerze Kolumba

1600 – 1700    Różaniec Pań