Przejdź do treści

Ks. prał. Henryk Szymczak

17 lutego 1984 roku ksiądz Henryk Szymczak rozpoczął posługę duszpasterską jako proboszcz w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na Starym Żegrzu w Poznaniu. Zastaje bardzo trudne warunki: brak domu parafialnego i salek katechetycznych oraz mieszkań dla księży. Dom Boży stanowi skromna kaplica, zbyt mała aby mogła pomieścić wszystkich wiernych mieszkających na rozrastających się osiedlach. Do pomocy duszpasterskiej był tylko jeden ksiądz wikariusz. Trudności nie zraziły księdza Proboszcza; dzięki swojej niezwykłej osobowości, szczerości i otwartości w bardzo krótkim czasie zyskał życzliwość parafian. Przy ich oddanym zaangażowaniu i pomocy w niespełna rok wybudowany został dom parafialny, a po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia w 1988 roku rozpoczyna się budowa kościoła – mury wznoszone są wokół istniejącej kaplicy. Powstaje budynek kościoła o charakterystycznej bryle dwunastokąta. Jego dach zwieńcza latarnia z figurą Matki Bożej na szczycie. Najpierw zostaje zbudowana kaplica św. Józefa.

Po zakończeniu budowy świątyni, z materiałów pozostałych po rozbiórce starej kaplicy powstaje Sala Jana Pawła II, łącząca budynki kaplicy i organistówki z domem parafialnym. Przez cały czas prowadzone są prace nad wystrojem świątyni. W niedzielę 18 lutego 1996 roku, następuje konsekracja kościoła przez ówczesnego Metropolitę Poznańskiego – arcybiskupa Jerzego Strobę.

Ksiądz Proboszcz oprócz działalności duszpasterskiej, troszczy się o piękno świątyni. Parafianie fundują kolejno: ławki, konfesjonały, dzwony elektroniczne, nowe organy, figurę św. Stanisława Kostki oraz witraże.Włodarz parafii dba o zabytki – przydrożne kapliczki i krzyże znajdujące się na terenie parafii. W maju 1998 roku postawiono krzyż na pagórku znajdującym się na os. Oświecenia. Wokół tego krzyza gromadzą się mieszkańcy osiedla na wspólnej modlitwie różańcowej, nabożeństwach majowych oraz mszy św. kończącej procesję parafialną w święto Bożego Ciała.

Ksiądz Henryk Szymczak zainicjował postawienie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa na placu przy kościele oraz renowację figury Matki Bożej przy Krzyżu Misyjnym. Dziełem podjętym w roku 2003 jest witraż ufundowany dla uczczenia 25-tej rocznicy pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II.

Ksiądz Proboszcz troszcząc się o życie duchowe wszystkich parafian zainicjował działalność wielu wspólnot parafialnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoją troską otacza również biednych i chorych, wszystkich potrzebujących. Nie jest mu obojętny los drugiego człowieka. Parafianie doceniają Jego wyjątkową pobożność i skupienie przy celebrowaniu eucharystii. Jego życzliwość dla wszystkich, serdeczność i wyrozumiałość . Ma zawsze czas dla każdego, emanuje od niego wewnętrzny spokój i radość dana od Boga.

Dokonania na terenie parafii są dostrzegane przez hierarchów Kościoła. W grudniu 1996 roku otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej przy kościele farnym w Poznaniu. Ksiądz Kanonik uzyskał, w grudniu 2002 roku, stopień naukowy doktora teologii, po czteroletnich przygotowaniach i obronie rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Poznańskim.  Od 2008r.  ks. Henryk  Szymczak pełni  funkcje Dziekana Dekanatu Poznań-Rataje. Dokonania te napełniły wszystkich parafian radością i dumą.

W wigilię świąt Narodzenia Pańskiego 2014 roku ks. kan. dr Henryk Szymczak został mianowany przez papieża Franciszka kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem). Stosowny akt wręczył na spotkaniu opłatkowym kapłanów archidiecezji poznańskiej ks. abp Stanisław Gądecki.