Duszpasterze

Proboszcz parafii:
ks. prałat dr Henryk Szymczak

17 lutego 1984 roku ksiądz Henryk Szymczak rozpoczął posługę duszpasterską jako proboszcz w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na Starym Żegrzu w Poznaniu. Zastaje bardzo trudne warunki: brak domu parafialnego i salek katechetycznych oraz mieszkań dla księży. Dom Boży stanowi skromna kaplica, zbyt mała aby mogła pomieścić wszystkich wiernych mieszkających na rozrastających się osiedlach. Do pomocy duszpasterskiej był tylko jeden ksiądz wikariusz. Trudności nie zraziły księdza Proboszcza; dzięki swojej niezwykłej osobowości, szczerości i otwartości w bardzo krótkim czasie zyskał życzliwość parafian. Przy ich oddanym zaangażowaniu i pomocy w niespełna rok wybudowany został dom parafialny, a po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia w 1988 roku rozpoczyna się budowa kościoła – mury wznoszone są wokół istniejącej kaplicy. Powstaje budynek kościoła o charakterystycznej bryle dwunastokąta. Jego dach zwieńcza latarnia z figurą Matki Bożej na szczycie. Najpierw zostaje zbudowana kaplica św. Józefa.

Po zakończeniu budowy świątyni, z materiałów pozostałych po rozbiórce starej kaplicy powstaje Sala Jana Pawła II, łącząca budynki kaplicy i organistówki z domem parafialnym. Przez cały czas prowadzone są prace nad wystrojem świątyni. W niedzielę 18 lutego 1996 roku, następuje konsekracja kościoła przez ówczesnego Metropolitę Poznańskiego – arcybiskupa Jerzego Strobę.

Ksiądz Proboszcz oprócz działalności duszpasterskiej, troszczy się o piękno świątyni. Parafianie fundują kolejno: ławki, konfesjonały, dzwony elektroniczne, nowe organy, figurę św. Stanisława Kostki oraz witraże.Włodarz parafii dba o zabytki – przydrożne kapliczki i krzyże znajdujące się na terenie parafii. W maju 1998 roku postawiono krzyż na pagórku znajdującym się na os. Oświecenia. Wokół tego krzyza gromadzą się mieszkańcy osiedla na wspólnej modlitwie różańcowej, nabożeństwach majowych oraz mszy św. kończącej procesję parafialną w święto Bożego Ciała.

Ksiądz Henryk Szymczak zainicjował postawienie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa na placu przy kościele oraz renowację figury Matki Bożej przy Krzyżu Misyjnym. Dziełem podjętym w roku 2003 jest witraż ufundowany dla uczczenia 25-tej rocznicy pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II.

Ksiądz Proboszcz troszcząc się o życie duchowe wszystkich parafian zainicjował działalność wielu wspólnot parafialnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoją troską otacza również biednych i chorych, wszystkich potrzebujących. Nie jest mu obojętny los drugiego człowieka. Parafianie doceniają Jego wyjątkową pobożność i skupienie przy celebrowaniu eucharystii. Jego życzliwość dla wszystkich, serdeczność i wyrozumiałość . Ma zawsze czas dla każdego, emanuje od niego wewnętrzny spokój i radość dana od Boga.

Dokonania na terenie parafii są dostrzegane przez hierarchów Kościoła. W grudniu 1996 roku otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej przy kościele farnym w Poznaniu. Ksiądz Kanonik uzyskał, w grudniu 2002 roku, stopień naukowy doktora teologii, po czteroletnich przygotowaniach i obronie rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Poznańskim.  Od 2008r.  ks. Henryk  Szymczak pełni  funkcje Dziekana Dekanatu Poznań-Rataje. Dokonania te napełniły wszystkich parafian radością i dumą.

W wigilię świąt Narodzenia Pańskiego 2014 roku ks. kan. dr Henryk Szymczak został mianowany przez papieża Franciszka kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem). Stosowny akt wręczył na spotkaniu opłatkowym kapłanów archidiecezji poznańskiej ks. abp Stanisław Gądecki.

Ksiądz wikariusz:
od 2021 – ks. Adrian Szafranek

Ks. mgr lic. Adrian Szafranek, syn Renaty i Rafała pochodzi z parafii św. Krzyża w Kobylnicy. Absolwent (2008) VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.

W 2014 roku wyświęcony na prezbitera Archidiecezji Poznańskiej. Przez 2 lata pracował w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kościanie. Później skierowany do parafii św. Rocha w Poznaniu, gdzie był wikariuszem w latach 2016-2021. Od 2016 roku nauczyciel religii w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku przewodnik duchowy Grupy 2 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W latach 2017-2020 duszpasterz w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy. Od 25 sierpnia 2021 roku wikariusz w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu.

Ksiądz do pomocy duszpasterskiej:
od 2021 – ks. Wojciech Wasiak

Księża wikariusze w historii parafii:
1974-1976 ks. Andrzej Marciniak
1976-1978 ks. Stanisław Borowicki
1978-1979 ks. Józef Mikołajczak
1982-1990 ks. Wojciech Nogalski
1986-1989 ks. Ireneusz Dosz
1989-1992 ks. Narcyz Skorupski
1989-1995 ks. Jacek Hadryś
1989-1990 ks. Piotr Bydałek
1990-1997 ks. Krzysztof Młynarczyk
1995-1997 ks. Piotr Garstecki
1997-2000 ks. Romuald Turbański
1997-1998 ks. Rafał Krakowiak
1998-2000 ks. Stanisław Łopuszański
2000-2005 ks. Adam Prozorowski
2003-2003 ks. Wojciech Kaźmierczak
2000-2007 ks. Piotr Kuś
2007-2008 ks. Ireneusz Dembiński
2005-2009 ks. Tomasz Kokornaczyk
2008-2012 ks. Artur Michalak
2009-2012 ks. Paweł Czwojdrak
2012-2014 ks. Robert Korbik
2014-2015 ks. Grzegorz Konieczny
2012 – 2016 ks. Adam Pieckenhagen
2017 – 2018 ks. Krzysztof Gogół
2015 – 2021 ks. Michał Szremski

Byli księża rezydenci:
ks. kan. Wojciech Pawelczak
ks. Waldemar Twardowski
ks. Jacek Szymankiewicz