Przejdź do treści

Fundacja JEST NADZIEJA

fundacja-jest-nadziejaCzłowiek jest z natury dobry.
Żadne zło nie powinno zaprzeczyć tej prawdzie.

Fundacja ma statut Organizacji Pożytku Publicznego.
Na rzecz fundacji można odpisać 1% od podatku!

Swoje cełe fundacja realizuje poprzez:

 • systematyczną, bezpłatną pomoc prawnika,
 • bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa,
 • fachowa pomoc w wychodzeniu z alkoholizmu, narkotyków i innych uzależnień,
 • wspomaganie potrzebujących,
 • prowadzenie obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • bezpłatne przedszkole,
 • powadzenie nieodpłatnej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
 • pomoc w nauce dzieciom i młodzieży
 • grupy zainteresowań i dokształcanie, też osób starszych

Przyszłym celem Fundacji jest:

 • prowadzenie domu opieki dla osób starszych, samotnych
 • kompleksowa rehabilitacja medyczna, zawodowa, społeczna, między innymi w formie specjalistycznych poradni, ośrodków, gabinetów zabiegowych i rehabilitacyjnych
 • tworzenie funduszy celowych, w tym funduszy stypendialnych i pomocowych.

Jeśli to możliwe, jeśli chcesz w tym uczestniczyć to warto naszą działalność wesprzeć materialnie albo swoją pracą pomóc w działalności Fundacji.
Z okazane serce bardzo dziękujemy.

Dane adresowe fundacji:
Fundacja Pomocy Ludziom JEST NADZIEJA
os. Stare Żegrze 42/9, 61-249 Poznań
tel. 061 … 879 69 44

E-mail:
fundacja.jestnadzieja@gmail.com

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. 34 1020 4027 0000 1202 0470 6257

Nr KRS:
0000289829

Jak przekazać 1%

Od 2008 roku zmieniła się forma przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Obecnie należy jedynie wpisać w zeznaniu podatkowym nazwę organizacji i jej numer KRS oraz kwotę 1% podatku, którą chce się przekazać. Resztą formalności i przelewem zajmie się już urząd skarbowy.

Jeżeli chcesz przekazać swój 1% podatku na rzecz naszej fundacji to w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT wypełnij odpowiednie rubryki następującymi danymi.

Nasze dane do wpisania w formularzu PIT:

 • Nazwa OPP: Fundacja Pomocy Ludziom JEST NADZIEJA
 • Numer KRS: 0000289829
 • Kwota 1% podatku: (podatek / 100 = kwota 1%)

PRZYKŁAD:

Jak obliczyć kwotę 1% podatku, którą mogę przekazać na Fundacje Pomocy Ludziom JEST NADZIEJA?

„Pan Iksiński rozlicza się z urzędem skarbowym wypełniając formularz PIT-37.
Obliczył, że podatek należny (pozycja 112 w formularzu PIT-37) wynosi 2998zł. Oblicza 1% z tej sumy, który wynosi 29,98zł. Obliczoną kwotę zaokrągla do pełnych dziesiątek groszy w dół, czyli do kwoty 29,90zł i wpisuje ją do pozycji 126 w formularzu PIT-37. Następnie wpisuje w pozycji 124 nazwę organizacji oraz w pozycji 125 numer KRS organizacji. Przelewu wnioskowanej kwoty 1% podatku dokona za niego urząd skarbowy.


SPRAWOZDANIA