Przejdź do treści

Grupy parafialne

Grupy duszpasterskie tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem poprzez konkretną formację. Grupa duszpasterska to wspólnota ludzi która pragnie razem podążać ku Chrystusowi. W naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich:

W tych grupach czeka miejsce dla Ciebie. Wspólnota buduje więzi międzyludzkie. W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu , odkrycia sensu życia i jego wielkiej wartości.

Działalność dobroczynna:

Wszyscy, którzy tworzymy wspólnotę parafialną jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Nie możemy przechodzić obojętnie obok człowieka, który potrzebuje naszej pomocy. Stąd jako parafia podejmujemy szereg działań pomagającym ludziom w trudnej sytuacji  życiowej:

  • w parafii działa Caritas, która wspomaga tych, którym często brakuje środków materialnych na wyżywienie. Działalność parafialnej Caritas jest możliwa dzięki ofiarom składanym do puszek w pierwszą niedzielę miesiąca oraz dzięki ofiarom składanym do „Daru serca”.
  • w parafii pani prawnik świadczy osobom potrzebującym pomoc prawną (w I wtorek miesiąca od 17:00).
  • w parafii można skorzystać także z pomocy psychologa lub psychiatry.
  • w parafii działa Fundacja Jest Nadzieja.
  • istnieje też Wolontariat Młodzieży i dorosłych.
  • w parafii udzielane są korepetycje z języka angielskiego, języka niemieckiego i fizyki.
  • w parafii działa świetlica dla dzieci i młodzieży.

W rekolekcjach i wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez parafię corocznie uczestniczy ok 200 dzieci i młodzieży.

Odpowiedzialność za parafię:

za parafię na pierwszym miejscu odpowiedzialny jest proboszcz. Jednak każdy z parafian również odpowiada za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.