Przejdź do treści

Droga Neokatechumenalna

madonnaKiko Argüello:

„Pan wezwał nas, byśmy weszli na drogę nawrócenia, poprzez którą pozwala nam w katechumenacie pochrzcielnym odkryć ogromne bogactwa naszej wiary. W katechumenacie tym powoli, etap za etapem, stopień za stopniem, możemy dojść aż do wód wiecznej odnowy, aby chrzest, którego kiedyś udzielił nam Kościół, może stać się poprzez naszą akceptację sakramentem zbawienia i dobrą nowiną dla ludzkości. Z katechumenatem w centrum duszpasterstwa parafii otwiera się droga inicjacji chrześcijańskiej, która daje początek DUSZPASTERSTWU EWANGELIZACJI DOROSŁYCH, rodząc do wiary tylu naszych braci, którzy dzisiaj żyją chrześcijaństwem zwyczajowym, i dając ludziom, którzy żyją zanurzeni w świecie zsekularyzowanym, możliwość spotkania się z Panem Naszym, Jezusem poprzez wspólnoty chrześcijańskie przeżywające swoją wiarę w postaci dojrzałej: miłości w wymiarze krzyża i doskonałej jedności.

Droga na rodziła się w 1962 r. w Madrycie, w barakach „Palomeras Altas”. Kiko Argüello z kilkoma braćmi – wezwani przez Pana do przeżywania swego chrześcijaństwa pośród ubogich, dzieląc całkowicie życie tych, których nędza i cierpienie jest konsekwencją grzechu społeczeństwa – nieustannie proszeni przez osoby, z którymi żyli, znaleźli się w sytuacji która zmuszała ich do przepowiadania DOBREJ NOWINY naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Słowo to, które rodziło się słabe i nieporadne z powodu trudności wynikających z faktu przepowiadania Ewangelii ludziom bez kultury i żadnego wykształcenia, zaczęło konkretyzować się w swego rodzaju syntezę katechetyczną: potężny KERYGMAT, który w miarę jak zstępował w serca ubogich, powodował narodzenie się nowej rzeczywistości – KOINONIA (wspólnota).


Ze zdziwieniem byliśmy świadkami SŁOWA, które stając się ciałem wśród ludzi biednych, przyjmujących je z radością, prowadziło do narodzenia się WSPÓLNOTY trwającej w modlitwie, prowadziło do zdumiewającej LITURGII, jako że była ona odpowiedzią tylu braci, którzy pełni grzechów – błogosławili Pana, który na nich wejrzał. W ten sposób w okresie trzech lat zobaczyliśmy pojawienie się drogi, prowadzącej do powolnego i organicznego dojrzewania wiary, jakby rodzaj katechumenatu, który powoli tworzył Kościół, realizował braterską wspólnotę, wywoływał miłość w wymiarze zdumiewającym wszystkich, gdyż była to miłość do nieprzyjaciół – miłość w wymiarze krzyża.”

Z wystąpienia Kiko Argüello na plenarnym posiedzeniu Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Rzym 19-22 kwietnia 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela Palmowa 2007 rok – katedra – wręczenie palm pierwszej wspólnocie.

 

Ciekawe linki:

Nadanie Kiko Arguello Doktoratu Honoris Causa, Watykan, 13 maja 2009 r.
Lista Wspólnot i Katechez Neokatechumanalnych

Seminarium Redemptoris Mater Warszawa
http://www.redemptorismater.pl/

Domus Galilaeae
http://www.domusgalilaeae.org/

Brewiarz

TO JUŻ DRUGI TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA

Nadanie Kiko Arguello Doktoratu Honoris Causa, Watykan, 13 maja 2009 r.

http://www.camminoneocatecumenale.it/public/file/pl_librettodottoratihcdonatiarguello.pdf

 

Tytuł doktora honoris causa KUL dla Kiko Argüello

 

26 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 odbyla się na dziedzińcu uniwersyteckim KUL uroczystośćwręczenia tytułu doktora honoris causa KUL Kiko Argüello, inicjatorowi Drogi Neokatechumenalnej.
Przyznając ten tytuł Katolicki Uniwersytet Lubelski, wsłuchujący się w nauczanie bł. Jana Pawła II, pragnie podkreślić oryginalny wkład pana Kiko Argüello w odnowę Kościoła po Soborze Watykańskim II poprzez prowadzenie oddalonych chrześcijan do biblijnych i liturgicznych źródeł wiary. Kiko Argüello, wraz z Carmen Hernandez, zainicjował niezwykle cenną dla współczesnego świata pochrzcielną formację duchową, zwaną powszechnie Drogą Neokatechumenalną, która, jako forma wtajemniczenia chrześcijańskiego, prowadzi na całym świecie działalność ewangelizacyjną, staje w obronie wartości życia ludzkiego, godności osoby ludzkiej oraz chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny.
Tym tytułem KUL chce wyrazić szacunek dla Kiko Argüello za jego wkład w dzieło nowej ewangelizacji, misje ad-gentes, nową estetykę sakralną (malarstwo, architektura, muzyka), a także w zbliżenie chrześcijaństwa i judaizmu.

Nowy doktor wygłosił wykład – kerygmat, którego z wielką uwagą słuchał cały senat KUL, rabini obecni na ceremonii oraz ponad tysięczna publiczność.

Dzień przed uroczystością wręczenia tytułu doktora honorowego KUL Panu Kiko Argüello, 25 czerwca o godz. 18.00 na Placu Zamkowym w Lublinie odbyła się celebracja symfoniczno-katechetyczna „Cierpienie niewinnych”, kompozycji Kiko Argüello.
Wykonała ją 100-osobowa orkiestra symfoniczna i 100-osobowy chór z Madrytu.

Była to podniosła i głęboka modlitwa oraz hołd złożony wszystkim niewinnie cierpiącym w dziejach świata. Lubelskie wykonanie zostanie utrwalone na płycie DVD.

Celebracja, skomponowana przez Argüello w 2011 r. została wykonana w wielu miejscach świata m.in. w Madrycie, Jerozolimie, Watykanie, Bostonie, Chicago i Nowym Jorku. W Polsce po raz pierwszy była wykonana 23 czerwca przed bramą dawnego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a wysłuchało jej ok. 50 biskupów katolickich i 40 rabinów z całego świata.