Przejdź do treści

Duszpasterstwo Młodzieży

DMzegrze

Wolontariat Młodzieży przy parafii NBM na Żegrzu powstał 2008 roku –  z inicjatywy ks. Proboszcza. W jego skład wchodzi młodzież ze szkół ponad gimnazjalnych oraz studenci. Obecnie grupa liczy 10 osób. Zadaniem wolontariuszy jest troska o osoby chore, cierpiące i samotne, które należą do naszej wspólnoty parafialnej. Przez regularne odwiedziny, rozmowy, jak również niesienie żywnosci, sprawujemy bezinteresownie swoją posługę wobec potrzebujących.

 

Motywacją wolontariuszy są słowa Pana Jezusa: „cokolwiek uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Wolontarusze spotykają się raz w miesiącu z ks. Proboszczem na spotkaniach formacyjnych, dzielą się doświadczeniem swojej pracy i dyskutują o sposobach doskonalących wykonywanie swojej posługi. Podczas spotkań towarzyszy grupie lektura Pisma Świętego, która utwierdza ludzi młodych w wierze i miłosci do bli źniego, a szczególnie do chorych i cierpiacych.

 

Cieszy fakt, że przez działalność wolontariuszy sprawiamy radość odwiedzanym i utwierdzamy ich w przekonaniu, że parafia o nich pamięta i są dla niej ważni. Zachecam serdecznie, szczególnie młodzież, do podjęcia się tego wspólnego działania, jakim jest słuzba Bogu wśród najbardziej potrzebującym.

 

wolontariusz: Rafał Walid