Przejdź do treści

Grupa Porządkowo-Sprzątająca

bluszczGrupa istnieje od samego początku istnienia naszego Kościoła. Przez wiele lat ludzie w grupie zmieniali się.
Jedni odchodzili, ze względu na stan zdrowia i wiek, inni w to miejsce przychodzili. Od kilku lat jednak istnieje stała grupa.

Zadaniem grupy jest dbanie i utrzymywanie porządku i czystości w kościele a także układanie kwiatów wokół
ołtarza i dekoracja kościoła na uroczystości ślubne.

Spotykamy się w soboty i poniedziałki o godz. 8.00. Każdorazowo przychodzi od 8 do 15 osób. W grupie panuje bardzo serdeczna i przyjemna atmosfera, nawiązały się trwające latami przyjaźnie, tworzymy jedną wspólną rodzinę.

JEŚLI MASZ WOLNY CZAS I CHĘCI, DOŁĄCZ DO PORZĄDKOWEJ RODZINY.

Joanna Sewilska