Przejdź do treści

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

20150601_220803

„911 – wierni mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z przepisami prawa… przez obecność na synodach partykularnych, diecezjalnych, w radach duszpasterskich … ekonomicznych…”

Katechizm Kościoła Katolickiego Rozdz. III art. 9. § 4 II

 

Celem, jaki towarzyszy działaniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w sprawach związanych z dobrem parafii. Na odpowiedzialność proboszcza za rozwój duchowy parafian składa się między innymi troska o tematykę i formę rekolekcji oraz homilii wygłaszanych podczas mszy świętych, a także dbanie o oprawę liturgii. Łatwiej włodarzowi parafii podejmować decyzje w tych sprawach, merytorycznie uzasadnione, jeżeli pozna się argumenty związane z oglądem świata przez ludzi świeckich, reprezentowanych przez członków Rady Duszpasterskiej. Można wówczas wpływać na treści, oraz formę ich podania, przekazywane podczas coniedzielnych nauk, również rekolekcyjnych. Bardzo często wpływa to na (pozytywne) postrzeganie Kościoła instytucjonalnego przez wiernych.

Przy rozwiązywaniu spraw problematycznych (dnia codziennego), nie związanych z wiarą, ksiądz proboszcz ma doradców. Podejmowana decyzja jest zatem wyważona i oparta na wieloaspektowej analizie, prowadzącej nieraz do wymiany myśli nazywanej „burzą mózgów”.

Każde działanie skuteczne musi mieć swego wykonawcę – członkowie Rady Duszpasterskiej mogą być i stają się nieraz zaczynem, który rozbudza życie religijne parafii w innych formach ogólnie przyjętych. Mogą odciążyć proboszcza przy realizacji zadań inicjujących integrację parafian potrzebną zwłaszcza w dużych anonimowych osiedlach.

Nadążanie za problemami społeczno-wychowawczymi – nie tylko podczas kolędy albo lekcji religii wymaga dyskusji opartej na realiach danej społeczności parafialnej. Różnice występują nawet między dzielnicami tego samego miasta. Kapłan poznaje problemy rodzin w wymiarze rzeczywistym, niedostępnym w innych formach wymiany przemyśleń. Dyskusja na forum Rady i przyjęte w jej wyniku wnioski nie powinny budzić emocji pozostałych parafian, ten problem dotyczy zwłaszcza małych parafii.

Istotny jest dobór składu rady, związany z problemami: socjalnymi, wychowawczymi, rodzinnymi i technicznymi – proboszcz może przybrać wiedzę ludzi doświadczonych w tych dziedzinach. W każdym przypadku głos rady jest doradczy, a nie stanowiący, jednak może wpływać na jakość decyzji podjętej przez włodarza parafii. Zasada widzieć – ocenić – działać, pozwala zrealizować zadania niemożliwe do wykonania w pojedynkę.

Podczas spotkań członkowie Rady pogłębiają swą wiarę i wiedzę religijną wysłuchując konferencji na tematy poruszane w encyklikach, adhortacjach oraz pismach Ojca Świętego. Jako świadomi chrześcijanie, po akceptacji proboszcza, inicjują procesy działania i wspólnie z pozostałymi grupami realizują długofalowy rozwój życia religijnego parafii. Stan rozbudzenia odpowiedzialności parafian za sprawy Kościoła odzwierciedla świadoma działalność pogłębiająca wiarę, lecz nie pozbawiona troski o sprawy codzienne. Parafie bez Rady Duszpasterskiej są w takich przypadkach „bezradne”.

Odpowiedzialność proboszcza za sprawy ekonomiczne parafii. Do czasu powołania Rady Ekonomicznej, Rada Duszpasterska wspomagała podejmowanie decyzji w sprawach hierarchii potrzeb materialnych (remonty, inwestycje, pomoc najsłabszym). Wydaje się, że połączenie obu rodzajów doradzania jest słuszne – potrzeby duchowe i materialne są rozwiązywane wówczas w sposób racjonalny i efektywny. Ważniejsze dokonania Parafian, częściowo inspirowane przez Radę Duszpasterską i Ekonomiczną, obejmujące zarówno działania związane z formacją duchową jak i sprawami szeroko pojętej kultury, przedstawiono w sposób syntetyczny, na kolejnych stronach niniejszego, specjalnego wydania Uśmiechu Żegrza.

Parafialna Rada Duszpasterska przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu została zatwierdzona przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego na okres 4 lat.

 

W 2011 roku została zatwierdzona Parafialna Rada Duszpasterska przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu na okres 4 lat w następującym składzie:

 1. Mirosław Drozdowski
 2. Tadeusz Jakubowski
 3. Krzysztof Wiench
 4. Przemysław Wiśniewski
 5. Krystyna Wiśniewska
 6. Roman Muszyński
 7. Kazimierz Tobolski
 8. Robert Toporski
 9. Krzysztof Śmierzchalski
 10. Agata Jankowiak
 11. Eugeniusz Sroczan
 12. Krzysztof Dzierzgowski
 13. Józef Kaczmarek

W 2011 roku została zatwierdzona Rada Ekonomiczna naszej parafii na okres 4 lat w następującym składzie:

 1. Edward Nowicki
 2. Danuta Nowicka
 3. Roman Jesionkowski