Przejdź do treści

Ruch Światło-Życie – Domowy Kościół

dkInformacje o grupach Domowego Kościoła
w ramach Ruchu Światło – Życie
w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi
Poznań – Stare Żegrze

W naszej parafii funkcjonuje obecnie 6 kręgów Domowego Kościoła. Inicjatorem tworzenia kręgów był w roku 1984, krótko po rozpoczęciu posługi duszpasterskiej na Żegrzu, ksiądz proboszcz kanonik dr Henryk Szymczak. Pierwsze kręgi były owocem odwiedzin duszpasterskich (kolędy).

Małżonkowie tworzący grupy Domowego Kościoła, zwane kręgami, spotykają się regularnie raz w miesiącu, dziesięć razy w cyklach rocznych. Są to spotkania formacyjne, wyznaczające myśli przewodnie do pracy w rodzinie. Rok pracy rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu roku następnego. Umacnianie wiary i ukazywanie wizji małżeństwa chrześcijańskiego dokonuje się przede wszystkim podczas rekolekcji zwanych oazami.

DKBlachnickiMałżonkowie zrzeszeni w Domowym Kościele spotykają się na comiesięcznych kręgach, aby wspólnie rozważać słowo Boże oraz dzielić się doświadczeniami duchowymi i życiowymi.

Obecnie grupami Domowego Kościoła w parafii opiekują się:

  • ks. Jacek Szymankiewicz
  • ks. Adam Pieckenhagen
    • ks. Michał Szremski
      • ks. Jacek Zjawin

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego (1921 – 1987), którego niektórzy parafianie pamiętają z rekolekcji, grupy Domowego Kościoła są małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Swoimi początkami Ruch sięga do pierwszej oazy rodzin zorganizowanej w roku 1973 przez ks. Fr. Blachnickiego w Krościenku nad Dunajcem, gdzie został zawierzony Niepokalanej Matce Kościoła 11 czerwca 1973 roku przez kardynała Karola Wojtyłę (akt konstytutywny Ruchu)..

Cel i program Ruchu wyrażają najkrócej greckie słowa „ΦΩΣ” (światło) i „ΖΩΗ” (życie), wpisane w znak krzyża oraz formuła „Światło – Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. (na podstawie dokumentu przyjętego przez II Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie w dniu 4 maja 2002 r.)

 

zdjęcie naszego kręgu

Jeden z kręgów w naszej parafii.

Kościół Domowy w Archidiecezji Poznańskiej:
http://www.poznan.oaza.pl/dk/

„Wieczernik” – pismo formacyjne Ruchu:
http://www.wieczernik.oaza.pl/

Artykułu ks. Ryszarda Andrukiewicza „Kręgi Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie”:
http://www.mateusz.pl/rodzina/kdomowy.htm

DKrodzina