Przejdź do treści

Wspólnota Natanel

„Celem naszej wspólnoty jest głoszenie Dobrej Nowiny, by jak najwięcej ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa a także mogło razem z nami budować stabilne środowisko wzrostu wiary i życia, stając się gotowymi do służby i dzielenia się wiarą.”

Taki cel obraliśmy 10 lat temu kiedy nasza wspólnota zaczęła budować swoją tożsamość; on też określa naszą aktywność.

W pierwszej kolejności zajmujemy się głoszeniem Dobrej Nowiny i pomocą w stałej formacji duchowej. Staramy się poznawać Słowo Boże regularnie je czytując w modlitwie osobistej i podczas spotkań małych grup.

Co tydzień spotykamy się też na modlitwie by razem dziękować za to czym obdarowuje nas Bóg i składać przed nim nasze potrzeby.

Każdy z nas w małej grupie biblijnej uczy się poznawać wolę Bożą poprzez Jego Słowo.

Staramy się również wzajemnie wspierać w zwykłych codziennych sprawach, tak by wspólnota była rzeczywistą wspólnotą życia, doświadczeniem Kościoła.

Każdego roku wyjeżdżamy na letni tygodniowy obóz, który oprócz wypoczynku zapewnia jeszcze głębsze doświadczenie wspólnoty a przez nią Bożej miłości i troski.

W ciągu roku mamy też okazja wyjechać na weekendowe rekolekcje, wziąć udział w konferencjach, czy wspólnotowych Eucharystiach.

Są też wydarzenia dające okazję do jeszcze lepszego poznawania się jak rajdy, górskie wyprawy, spływy kajakowe i inne wycieczki.

Wspólnota gromadzi osoby dorosłe, rodziny, młodzież i dzieci.

Zapraszamy do wspólnoty z nami szczególnie osoby w wieku od 14 do 40 lat.

O działaniach skierowanych do młodzieży można przeczytać pod adresem: http://www.facebook.com/projekt.revo