Przejdź do treści

Wspólnoty Różańcowe

rozaniecWspólnota rózańcowa na Żegrzu założona została w maju 1974 roku przez księdza Aleksandra Raweckiego. Jest to najstarsza grupa modlitewna w naszej parafii. Celem wspólnoty jest modlitwa różańcowa, która jak mawiał papież Jan Paweł II, jest słodkim łańcuchem łączącym nas z Bogiem. Przez tę modlitwę nasza wspólnota wspiera swoje rodziny, wszystkich parafian, kapłanów, chorych i cierpiacych.

Obecnie opiekunem grupy jest ksiądz proboszcz Henryk Szymczak. W każdą drugą środę miesiąca członkinie po mszy świętej o godzinie 17.30 zbierają się w salce Jana Pawła II, na spotkania, na których przy herbatce i słodyczach słuchają prelekcji któregoś z naszych księży, modla się lub śpiewają pieśni maryjne.

Wspólnota ma swój piękny sztandar, zktórym honorową wartę pełnią panie ze wspólnoty na uroczystościach kościelnych i podczas mszy świętych za zmarłe członkinie. Nad całoscią czuwa główna zelatorka, którarazem z innymi paniami codziennie o godzinie 17.00 odmawia w kościele Rózaniec świety-tę ukochaną przez papieża Jana Pawła II, modlitwę.

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.

(Rzym 7 XI 1983)

Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się do naszej wspólnoty, w której są panie od 36 do 97 lat, w której można wymienić swe doświadczenia życiowe i znaleźć radę na każdą troskę życia.

 

Obecnie w parafii funkcjonuje również:

  • Róża Rodzin – spotkania w I poniedziałek miesiąca po Mszy św. o 18:30
  • Róża im. Jana Pawła II – spotkanie w III czwartek miesiąca po Mszy św. o 18:30.