Przejdź do treści

Chrzest Święty

  • Chrzest udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o  godz. 12:30 (w czasie wakacji o g. 11:00). Inne terminy są możliwe po umówieniu z ks. proboszczem.
  • Katechezy dla rodziców i chrzestnych w I i III piątek miesiąca o 19:15 w salce.

Chrzest dziecka winien odbyć się wkrótce po jego narodzeniu w kościele parafialnym, zasadniczo podczas Mszy św. niedzielnej. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić natychmiast po urodzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek, jeżeli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając słowa „ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

ZGŁOSZENIE DO CHRZTU

Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w biurze parafialnym na dwa tygodnie lub najpóźniej na tydzień przed ustalonym z proboszczem dniem udzielenia tego sakramentu. Przynoszą akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli zawarli je poza parafią) oraz dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, ze mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

CHRZESTNI

Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego (zwyczajowo wybiera się dwoje chrzestnych: matkę  i ojca). Reprezentuje on Kościół i ma w razie potrzeby wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

  • posiada wystarczającą dojrzałość,
  • ukończyła 16 lat,
  • sama jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania,
  • należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodnie z wiarą (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym).

Chrzestni powinni otrzymać od proboszcza parafii, w której aktualnie mieszkają zaświadczenie, że są wierzący oraz praktykujący i mogą podjąć się roli chrzestnych. Chrzestny zwyczajowo nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, a chrzestna symboliczną biała szatę.

RODZICE I CHRZESTNI

  • winni przygotować się do chrztu dziecka przez udział w katechezach przygotowawczych oraz przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej.
  • Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania.