Przejdź do treści

Pierwsza Komunia Święta

SPOTKANIA W MARCU

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW – 3.03 (niedziela), po Mszy św. o g. 11:00 w sali Jana Pawła II.

Przygotowanie do spowiedzi

  • Grupa I – 11.03, poniedziałek, g. 16:45
  • Grupa II – 13.03, środa, g. 16:45

Pierwsza spowiedź – 16.03 (sobota) – od g. 10:00

  • Grupa I – dziewczynki g. 10:00, chłopcy – g. 10:15
  • Grupa II – dziewczynki g. 10:30, chłopcy – g. 10:45

Dzieci zapraszamy na Msze św. niedzielne o g. 11:00. Dzieci będą otrzymywały podczas tych Mszy św. „karty z owieczką”, które będą zaproszeniem do rozwiązania zadania i uważnego słuchania Ewangelii. Prosimy, aby dzieci gromadziły karty jako znak aktywnego udziału w przygotowaniu do Pierwszej Komunii.

Rodziców prosimy, aby towarzyszyli dzieciom w przygotowaniu do Komunii – troszczyli się o udział w niedzielnej Eucharystii i innych spotkaniach. Obowiązkową częścią przygotowania jest oczywiście udział w lekcjach religii w szkole.

Jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią, prosimy o dostarczenie aktu chrztu dziecka. Jeśli dziecko z innej parafii ma przystąpić u nas do Pierwszej Komunii, prosimy o dostarczenie zgody proboszcza parafii zamieszkania.

Pierwsza Komunia Święta w roku 2024 będzie miała miejsce:
– w sobotę, 18 maja, o g. 12:00
– w niedzielę, 19 maja, o g. 12:00.
– w niedzielę, 7 kwietnia, g. 12:30 (Wczesna Komunia Święta).