Przejdź do treści

Caritas

caritas-300x100Dni działalności :

I czwartek po I niedzieli miesiąca – wydawanie bonów żywnościowych i odzieży.

II czwartek po I niedzieli miesiąca – wydawanie bonów żywnościowych.

III czwartek po I niedzieli miesiąca – wydawanie żywności.

IV czwartek po pierwszej niedzieli miesiąca – zebranie członków grupy Caritas.

W miesiącu lipcu i sierpniu nie wydajemy bonów żywnościowych.

 

Skład grupy Caritas:

 • przewodniczący: ks.kanonik dr Henryk Szymczak
 • z-ca przewodniczącego: Łucja Grudzińska
 • sekretarz: Alicja Rozynek
 • skarbnik: Dobrosława Nawrocka
 • członkowie:
  Aniela Klich
  Marzena Rełkowska
  Bogumiła Rusek
 • transport i odbiór żywności: Karol Szymczak

 

grupa_caritas1

 

Historia i aktualna działalność grupy:

 

Wg dokumentów zgłoszenie o powołaniu PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ma datę 5 grudnia 1999roku.

Na dokumencie jest wzmianka o tym ,że zespół działa już od 12 lat i początkowo nosił nazwę ZESPÓŁ CHARYTATYWNY.

Oficjalnie grupa została zarejestrowana od 6 czerwca 2000 roku pod numerem 175 w CARITASARCHIDIECEZJALNYM,

a działa od 13. 06.2000r. Od tej daty w skład grupy wchodziło 5 członków czynnych:

 • przewodniczący – ks. kan. dr. Henryk Szymczak,
 • zastępca przewodniczącego – Eugeniusz Michalski,
 • Bogumiła Rusek – sekretarz,
 • Dobrosława Nawrocka – skarbnik,
 • Maria Wawrzynkiewicz – członek,

Na zebraniu rozpoczynającym działalność grupy dokonano następujących ustaleń:

 1. Zbiórka na parafialną CARITAS odbywać będzie się w pierwszą niedzielę miesiąca po każdej mszy;
 2. Oprócz w/w odbywać będą się zbiórki okazjonalne przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem „PODZIEL SIĘ SŁODYCZAMI” z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących;
 3. Propozycja wprowadzenia bonów żywnościowych z wyłączeniem artykułów alkoholowych i papierosów – do wykupu w ustalonym sklepie spożywczym.
 4. Dyżury w parafii w celu wydawania zapomóg ustalono na każdy czwartek w godzinach.16.00-17.00.
 5. W ostatni czwartek miesiąca będzie odbywać się zebranie grupy w celu podsumowania działalności

w danym miesiącu i ustaleń zadań na miesiąc następny.

Działalność grupy przebiega wg w/w ustaleń. W roku rozpoczynającym działalność grupy wsparto, łącznie 135 rodzin.

Opieką objęto:

 • rodziny patologiczne;
 • samotne matki;
 • osoby starsze, samotne i chore;
 • dzieci wyjeżdżające na reklekcje;
 • członków Klubu Seniora.

Przez ponad 6 lat działalności grupy skład jej uległ nieco zmianie.

W styczniu 2002 roku dołączyła do nas Łucja Grudzińska.

Przelotnie przez rok wspomagał nas swoją działalnością Zbigniew Łopuch.

W grudniu 2005 zaczęła swoją działalność Aniela Klich. We wrześniu 2006 roku opuścili

szeregi CARITAS Eugeniusz Michalski i Maria Wawrzynkiewicz. Od października 2006 roku jako członkinie

współpracują panie: Alicja Rozynek, Marzena Rełkowska i Elżbieta Jakubowska.

Od stycznia 2007 roku skład parafialnej grupy Caritas był następujący:

 • przewodniczący: X.proboszcz Henryk Szymczak
 • z-ca przewodniczącego: Łucja Grudzińska
 • sekretarz: Alicja Rozynek
 • skarbnik: Dobrosława Nawrocka
 • członkowie:
  Bogumiła Rusek
  Marzena Rełkowska
  Elżbieta Jakubowska
  Aniela Klich

Od 9.03.2009 roku dołączył do nas Karol Szymczak jako odpowiedzialny za transport i odbiór żywności.

Linki:
CARITAS Archidiecezji Poznańskiej www.caritas.poznan.opoka.org.pl
CARITAS Polaska www.caritas.pl/