Przejdź do treści

Uśmiech Żegrza

logousmiechPoczątki

Inicjatywa powstania parafialnej gazetki informacyjnej sięga czasów ks. Jacka Hadrysia i młodzieży skupionej w grupach Pomocników Matki Kościoła. Młodzież szukała pomysłu na tytuł gazetki. Były to lata 80-te, doszliśmy do wniosku, że na co dzień ludziom parafianom potrzebny jest „uśmiech”, potrzebna jest życzliwość. Stąd tytuł – Uśmiech Żegrza. Czasopismo poruszało szczególnie tematykę parafialną, początkowo dotyczącą dzieci i młodzieży. Z biegiem czasu tematyka dotyczyła ważniejszych spraw parafialnych, okresów roku liturgicznego, wydarzeń związanych z życiem Kościoła. Na łamach Uśmiechu Żegrza publikowali swoje artykuły nie tylko redaktorzy – członkowie redakcji, ale również wielu parafian. W Uśmiechu często pojawiały się krótkie komentarze liturgii słowa na daną niedzielę, pozwalające lepiej przygotować się do Dnia Pańskiego.

Dzień dzisiejszy

Parafialna gazetka jest ważnym środkiem informacyjnym, a przez to również formacyjnym. Przywołując refleksje nad 30-letnim okresem pracy duszpasterskiej w „Naszej Parafii” chcielibyśmy podziękować Bogu za możliwość działania, za czytelników i autorów tekstów zamieszczanych na łamach U śmiechu naszej gazety parafialnej. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy! Nasza gazetka stanie się wtedy jeszcze ciekawsza i bardziej atrakcyjna!

Redakcja

Słowo od Zespołu . wspierającego Redakcję Działania włodarza parafii obejmują także sprawy codzienne. Wśród nich jest również przekaz informacji dotyczących wspólnoty parafialnej, jako wspólnoty wspólnot, nie tylko grup działających przy parafii. Służy temu – Uśmiech Żegrza nasz „nieregulamik” (uzupełniający szeroki wybór prasy, takiej jak dziennik, tygodnik, miesięcznik…) jak sama nazwa wskazuje podaje wiadomości pozytywne i aktualne. Przygotowanie każdego numeru to czas poświęcony przez zespół redakcyjny dla dobra innych. Chcielibyśmy tą drogą za pośrednictwem Redaktora Naczelnego – podziękować Szanownej Redakcji za wysiłek i UŚMIECH… niesiony wszystki Żegrzanom.